Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

23 października 2020r. odbyły się eliminacje szkolne XLIV edycji tej prestiżowej olimpiady zawodowej, do części pisemnej przystąpiło ogółem 76 uczniów, następnie po ocenie testów, zakwalifikowano najlepszych do części praktycznej, gdzie pod okiem komisji konkursowej uczniowie wykonywali zadania praktyczne.

W eliminacjach okręgowych, które zaplanowano na 16-17.04. 2021r.

Szkołę reprezentować będą :

BLOK OGRODNICTWO

1. Krystian Złocki

2. Katarzyna Krupa

BLOK ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

1. Łukasz Wolański

2.Paweł Greń

BLOK WETERYNARIA

1. Wojciech Konopka

BLOK PRODUKCJA ZWIERZĘCA

1. Bartosz Koraczyński

Uczniowie powalczą o indeks na studia wyższe, życzymy powodzenia.

Dorota Grabska