Zespół Szkół Ogrodniczych w Bielsku - Białej im. Stanisława Szumca

Ogromny sukces !!!

Ogromny sukces !!!

Dnia 01.03.2019 r. nasza szkoła wzięła udział po raz pierwszy w Finale Wojewódzkim Olimpiady Młodych Producentów Rolnych 2019 w Złotym Potoku. Uczniowie reprezentujący naszą szkołę to :

Józef Szlosarczyk z klasy 3 Technikum weterynarii

Bartosz Koraczyński z klasy 2 Technikum weterynarii

Daniel Handzlik z klasy 3 Technikum ogrodniczego

Zakres tematyczny obowiązujący podczas olimpiady obejmował materiał z następujących działów: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, mechanizacja rolnictwa, ochrona środowiska i odnawialne źródła energii, ekonomika i zarządzanie, bezpieczeństwo i higiena pracy oraz zagadnienia dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Miło nam poinformować iż I miejsce zajął nasz uczeń Józef Szlosarczyk, który wykazał się ogromną wiedzą zarówno teoretyczną jak i praktyczną .

I to on będzie reprezentował województwo śląskie w Finale Krajowym, który odbędzie się podczas jubileuszowych XXV Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej „AGROTECH” w Kielcach w dniach 14-15 marca 2019 r.

Już dziś życzymy powodzenia.

 Renata Ślezińska-Iwanicz