Zespół Szkół Ogrodniczych w Bielsku - Białej im. Stanisława Szumca

KONKURS WIEDZY O LEKTURZE "MAKBET"

Dnia 5 marca 2019 roku odbyła się kolejna edycja szkolnego Konkursu Wiedzy o Lekturze poświęcona dramatowi W. Szekspira.W konkursie wzięło udział 27 uczestników, którzy zmierzyli się z testem znajomości Makbeta i interpretacją fragmentu utworu.
Komisja konkursowa wyłoniła następujących laureatów:                     
1 miejsce-Artur Ryłko,
2 miejsce-Emilia Chodań,
3 miejsce-Patryk Raczek,
wyróżnienie otrzymują:
Kamila Krzymianowska i Natalia Koczur.
Katarzyna Kocoń