Zespół Szkół Ogrodniczych w Bielsku - Białej im. Stanisława Szumca

ZDROWIE ROŚLIN OGRODNICZYCH

W minionym tygodniu pan Andrzej Kowalczyk z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach oddział w Bielsku-Białej zapoznał uczniów naszej szkoły z zadaniami Inspektoratu z zakresu Ochrony roślin, nasiennictwa-oceny polowej i laboratoryjnej materiału siewnego oraz nadzoru i kontroli materiału szkółkarskiego.

Szczególnym zainteresowaniem cieszył się temat dotyczący nadzoru i kontroli roślin, warzyw oraz owoców importowanych, przedstawione zostały zasady zdrowotności roślin przeznaczonych na  eksport. System rejestrowania producentów i paszportowania roślin umożliwia śledzenie pochodzenia wszystkich partii roślin znajdujących się w obrocie a tym samym odnalezienie źródła infekcji i dróg rozprzestrzeniania się organizmówkwarantannowych.
Przedstawione zostały nowe zasady unijnego systemu kontroli zdrowotności roślin, poznaliśmy nowe  wzory paszportów dla roślin które zostaną wprowadzone w bieżącym roku.
Odpowiedzialność za stan zdrowotności materiału ogrodniczego spoczywa przede wszystkim na posiadaczu matariału, który jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji i kontroli.

                                                                                                             Krystyna Janik-Chrapusta