Zespół Szkół Ogrodniczych w Bielsku - Białej im. Stanisława Szumca

Nawożenie nawozami azotowymi - nowe zasady.

Uczniowie klas Technikum Ogrodniczego  i trzeciej klasy Szkoły Zawodowej  wzięli udział w szkoleniu prowadzonym przez Panią Marię Siąkała pracownika bielskiego oddziału Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Temat prelekcji nawiązywał  do zmian wdrażanych w gospodarstwach rolno-ogrodniczych z zakresu stosowania azotu. Uczniowie zapoznali się z  najważniejszymi aspektami takimi jak: problem zanieczyszczenia wód azotem pochodzenia rolniczego, terminy użytkowania nawozów zawierających azot, sposoby magazynowania obornika oraz jak korzystać z programu wyliczającego dawki czystego azotu.


                                                                                                                       Krystyna Janik-Chrapusta