Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej

Seminarium dla nauczycieli w Kijowie

W dniach 27.05-01.06. 2019 roku 20 nauczycieli z całej Polski, w tym dwie nauczycielki naszej szkoły – K. Kropielnicka- Łysakowska i B. Zawartka, wzięło udział w seminarium dla nauczycieli ogrodnictwa i architektury krajobrazu „Specyfika parków, ogrodów i produkcji ogrodniczej w obwodzie kijowskim” na Ukrainie. Seminarium zorganizowane zostało przez Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie.

Program seminarium obejmował zwiedzanie historycznych i współczesnych założeń ogrodowych, min. założenia parkowego w Olesku, Parku Natalka w Parku Mariińskim Kijowie, rezydencji W. Janukowicza w Międzygórze, skansenu „Ukraińskie Sioło”,  parku romantycznego Zofiówka w Humaniu wpisanego na listę informacyjną UNESCO, Parku Aleksandria i założeń ogrodowych w Ogrodzie MUR w Białej Cerkwi oraz współczesnego ogrodu prywatnego we wsi Buki.  Uczestnicy wyjazdu spotkali się z pracownikami naukowymi i studentami Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Budownictwa i Architektury, pracownikami Europejskiej Szkoły Projektowania Ogrodów oraz najstarszego na Ukrainie Białocerkiewskiego Uniwersytetu Rolniczego celem wymiany doświadczeń  na temat szkolnictwa ogrodniczego i systemu edukacji W Polsce i na Ukrainie. Bardzo ciekawymi punktami programu było zwiedzanie wyjątkowych kolekcji roślinnych w dawnym i nowym Ogrodzie Botanicznym w Kijowie a także gospodarstwa ogrodniczego okolicach Humania specjalizującego się  w produkcji i dystrybucji materiału roślinnego, głównie bylin.

Katarzyna Kropielnicka-Łysakowska