Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej

POWERVET 2017-1-Pl01-KA102-037206/59

W dniach 18-30 sierpnia 2019 roku nauczyciel przedmiotów zawodowych naszej szkoły brał udział w szkoleniu organizowanym przez Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie w ramach programu POWERVET 2017-1-Pl01-KA102-037206/59  w projekcie „Wykorzystanie agrotroniki w produkcji rolnej i przetwórstwie spożywczym warunkiem rozwoju obszarów wiejskich”.

Szkolenie odbywało się w Ośrodku Deula w Nienburgu w Dolnej Saksonii.  Jego celem było min. określenie możliwości zastosowania agrotroniki w innowacyjnych rozwiązaniach  na każdym etapie produkcji żywności
poznanie innowacyjnych technologii stosowanych w przetwórstwie rolno – spożywczym, z wykorzystaniem agrotroniki oraz  przeanalizowanie nowych metod i technik prowadzenia zajęć dydaktycznych. Nawiązane zostały kontakty w celu umożliwienia młodzieży naszej szkoły  wzięcia udziału w projekcie Erasmus Plus wyjazdu na praktyki zawodowe dla wykorzystania najnowszych rozwiązań technicznych i technologicznych w ogrodnictwie, architekturze krajobrazu a nawet weterynarii.
Poniższe zdjęcia pokazują możliwości szkolenia w sprzęcie ogrodniczym, wykorzystanie resztek materii organicznej do produkcji biogazu, zagospodarowanie wysypiska śmieci, obsługę sterowania ciągnika i maszyny przez isobus, wykorzystanie w terenach zieleni samofunkcjonującej kosiarki…
Już dzisiaj z nadzieją patrzymy w przyszłość, bo niewątpliwie zagraniczne staże zawodowe są szansą dla rozwoju zawodowego i uczniów i nauczycieli


K. Benasiewicz