Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej

Konferencja ,,Chroniąc rośliny- chronisz życie”

23 stycznia 2020 roku w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie odbyła się konferencja pt: ,,Chroniąc rośliny - chronisz życie” zorganizowana przez Ministerstwo Rolnictwa  i Rozwoju Wsi jako przedsięwzięcie inaugurujące Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin ONZ. Prelegenci z Instytutu Ochrony Roślin- Państwowego Instytutu Badawczego, Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych przedstawili zagrożenia dla rolnictwa wynikające z nasilających się zmian klimatu. Przybliżono nowe szkodniki i patogeny( grzyby, bakterie, wirusy, wiroidy), które w ostatnim czasie zaatakowały rośliny uprawowe i leśne/ Rhagoletis completa, skośnik pomidorowy, ćma bukszpanowa, chlubek żywotnikowy,  węgorek sosnowy, tarczówka marmurkowa/. Zwrócono uwagę na czynniki, które sprzyjają rozprzestrzenianiu się szkodników i chorób roślin tj. nasilające się zmiany klimatu, rosnący międzynarodowy obrót materiałem roślinnym w ramach działalności gospodarczej i hobbystycznej, coraz większą mobilność ludzi w celach turystycznych i zarobkowych.

Konkluzją wykładów był apel o nieprzywożenie z innych państw roślin nawet jeżeli nie wykazują objawów porażenia, gdyż mogą przenosić groźne dla krajowych upraw rolniczych i ekosystemów szkodniki i choroby oraz ścisłe przestrzeganie przez rolników i ogrodników prawnych wymagań fitosanitarnych.Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi- Jan Krzysztof Ardanowski zaapelował do nauczycieli szkół rolniczych o poświęcenie uwagi w nauczaniu młodzieży problemowi życia biologicznego gleby .Nie zapominajmy- ,,chroniąc rośliny przed nowymi zagrożeniami chronimy życie na ziemi”.

Anna Sikora