Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej

Wojewódzkie eliminacje Olimpiady Młodych Producentów Rolnych

28.02.2020 uczniowie naszej szkoły Bartosz Koraczyński, Wojciech Konopka oraz Karol Wajda uczestniczyli w wojewódzkich eliminacjach Olimpiady Młodych Producentów Rolnych.

Zakres tematyczny, obowiązujący na olimpiadzie obejmuje materiał z następujących działów:

* Produkcja roślinna;
* Produkcja zwierzęca;
* Mechanizacja rolnictwa;
* Ochrona środowiska i odnawialne źródła energii;
* Ekonomika i zarządzanie;
* Bezpieczeństwo i higiena pracy;
* Zagadnienia dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej, oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Uczniowie 2 i 3 klasy technikum weterynaryjnego godnie reprezentowali naszą szkołę a w przyszłym roku planują ponownie podjąć wyzwanie uczestnictwa w OMPR i walki o podium.

Magdalena Cembala