Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej

Konferencja naukowo- dydaktyczna

28 lutego 2020 roku w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach odbyła się konferencja naukowo- dydaktyczna z cyklu nauka w praktyce dla szkół rolniczych dla których organem prowadzącym jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Podczas konferencji przedstawione zostały choroby, które zagrażają zwierzętom hodowlanym , dziesiątkując stada przez co przyczyniają się do strat gospodarki kraju.

Główny Lekarz Weterynarii- dr Bogdan Konopka oraz Dyrektor PIWet-BIP  dr hab. Krzysztof Niemczuk zapoznali uczestników konferencji z danymi epidemiologicznymi i  zasadami bioasekuracji w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej natomiast dr hab. Krzysztof Śmietanka przedstawił wybrane aspekty bioasekuracji dotyczące grypy ptaków.

Dyrektor Robert Jakubik podsumowując konferencję zobowiązał wszystkich do zapoznania się z wytycznymi profilaktyki zakażeń koronawirusem i ścisłego przestrzegania zaleceń.

Anna Sikora