Zespół Szkół Ogrodniczych w Bielsku - Białej im. Stanisława Szumca

Dzień Bezpiecznego Internetu 2019 – Działajmy razem!

– pod takim hasłem obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Bezpiecznego Internetu.

Po raz kolejny, w ponad stu krajach na całym świecie odbyły się wydarzenia, mające na celu podkreślenie roli każdego z użytkowników w tworzeniu bezpiecznego i przyjaznego internetu. W naszej szkole zostały przeprowadzone prelekcje połączone z emisją filmów oraz uczniowie otrzymali niezbędną wiedzę co do zagrożeń i odpowiedzialności wynikłych z korzystania z internetu. Na lekcjach z informatyki uczniowie tworzyli plakaty graficzne. Temat przewodni tegorocznych obchodów brzmiał „Działajmy razem”.  W tym roku, przez hasło „Działajmy razem!”, organizatorzy DBI zwracają szczególną uwagę na potrzebę współpracy i powszechnego zaangażowania rodziców, nauczycieli i innych profesjonalistów, decydentów, dostawców treści i usług internetowych w działania podnoszące poziom bezpieczeństwa dzieci online. Podkreślają, iż przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom, jak hejt, cyberprzemoc, uzależnienie, czy szkodliwe treści w sieci, wymaga zarówno profesjonalnego zaangażowania specjalistów z różnych sektorów i branż, jak i uważnego kontaktu z dzieckiem rodziców, nauczycieli i innych bliskich mu osób.

 

Opiekun: Krzysztof Wojakowski