Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej

43-300 Bielsko-Biała, ul. Akademii Umiejętności 1
SZKOŁA RESORTOWA, tel. 33 8141449 
e-mail: sekretariat@ogrodnik-bielsko.edu.pl

Procedury
przeciwepidemiczne

Przejdź do strony głównej

Środa, 03 marca 2021

Zakup i dostawa samochodu osobowego na potrzeby Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku - Białej

Postępowanie prowadzone w formie zapytania ofertowego o szacunkowej wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro. Nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2018r. poz. 1986 z późn. zm.)

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę samochodu osobowego na potrzeby Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku - Białej

Metryczka

Wytworzono:2019-09-12 13:43przez:
Opublikowano:2019-09-12 00:00przez: wojcika
Podmiot udostępniający: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej
Odwiedziny:734

  • Brak wpisów.