Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej

Złaz Miejski „Ku Niepodległej”

W sobotę 14 kwietnia w ramach cyklicznej imprezy  miejskiej odbyła  się wycieczka pt. „Ku Niepodległej”. Bielsko-Biała  w latach I wojny światowej i w okresie konfliktu o Śląsk Cieszyński w 1914-1920.

Grupa uczniów wraz z opiekunami wzięła udział w Złazie Miejskim , którego celem zasadniczym było poznanie przełomowych chwil lat 1914-1920.  Było  to przejście wybranymi  ulicami Bielska - Białej oraz poznanie krótkiej historii tych miejsc i wydarzeń.

Ponieważ była to wycieczka współorganizowana i współfinansowana przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej oraz przez Bielski odział PTTK chcemy w tym miejscu bardzo serdecznie  podziękować w/w instytucjom.

W rolę przewodnika po „tamtych czasach” wcielił się znany bielski historyk i muzealnik Pan mgr Piotr Kenig , który barwnie i sugestywnie opowiadał nam o ciekawych wydarzeniach z okresu I wojny światowej np. o udziale niektórych Bielszczan w krwawych 12  walkach w dolinie rzeki Isonzo na froncie austriacko-włoskim. Poznaliśmy też miejsca zakładania w Bielsku i Białej pierwszych polskich instytucji kulturalno-oświatowych takich jak np. Czytelnia Polska. Ciekawostką dla uczniów była na pewno tablica upamiętniająca wizytę Józefa Piłsudskiego w Bielsku i Białej w 1915 roku. Odwiedziliśmy jeszcze kilka ciekawych miejsc powiązanych z działalnością polskich organizacji patriotyczno-narodowych a całą wycieczkę zakończyliśmy na Placu Chrobrego. Mamy jeszcze nadzieję wziąć udział w podobnych wycieczkach jesienią ponieważ Pani Prezes oddziału Lucyna Bardel poinformowała nas  o  planach podobnych imprez na jesień tego roku.

Jeszcze raz z tego miejsca serdecznie dziękujemy organizatorom oraz uczestnikom w tym uczniom naszej szkoły.

Anna Świstak i Marek Zmełty