Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej

Biblioteka szkolna

Godziny pracy biblioteki szkolnej:
Poniedziałek: 7.30-14.00
Wtorek: 7.30-12.30
Środa: 7.30-14.00
Czwartek: 8:00 - 14.00
Piątek: 8.00-14.00

Integralną częścią Zespołu Szkół Ogrodniczych jest biblioteka szkolna, której działalność wspiera pracę dydaktyczno - wychowawczą szkoły.
Staramy się, aby biblioteka szkolna była miejscem uzupełniania wiedzy i popularyzacji czytelnictwa.

Biblioteka dysponuje:
wypożyczalnią
czytelnią
stanowiskami komputerowymi z dostępem do internetu, drukarki i skanera, uzyskane przez szkołę dzięki udziałowi w projekcie "Pracownie komputerowe dla szkół".


Posiadamy bogate zbiory oraz rozbudowany zespół katalogów i kartotek.
W naszych zbiorach znajdziesz:
książki
czasopisma
segregatory tematyczne 

Stan zbiorów na dzień1.01.2014
druki zwarte -11689 egzemplarzy
czasopisma -17 tytułów w prenumeracie

Do dyspozycji czytelnika jest:
katalog alfabetyczny
katalog rzeczowy
kartoteka zawartości czasopism ogrodniczych
kartoteka zagadnień literacko - artystycznych
kartoteka materiałów repertuarowych

Zbiory biblioteczne popularyzujemy przez:
gablotę informacyjną - promocja i recenzowanie nowości wydawanych, nagród literackich, informacje dla maturzystów, komentarze aktualnych wydarzeń kulturalnych.
lekcje biblioteczne - książka jako źródło wiedzy i rozrywki, uczymy organizowania pracy umysłowej, technik czytania,sporządzania bibliografii załącznikowej.