Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej

Kształcenie dorosłych

KSZTAŁCENIE DLA DOROSŁYCH

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE (KKZ)

R.05 Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

Kształcenie obejmuje : prowadzenie produkcji sadowniczej, warzywniczej, roślin ozdobnych oraz eksploatację środków technicznych stosowanych w ogrodnictwie

Jest to bezpłatna forma przeznaczona dla osób dorosłych, które chcą zdobyć :

- uprawnienia do nabywania, dziedziczenia i prowadzenia gospodarstwa rolnego

- dotację ze środków UE

- nowy zawód

- umiejętności do pracy na stanowisku wymagającym odpowiednich kwalifikacji

- prawo jazdy kategorii T

- poznać tajniki sztuki ogrodniczej

Kształcenie odbywa się w formie zaocznej

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu zawodowego uczestnik otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifikacje zawodowe, a w przypadku posiadania minimum wykształcenia zawodowego dodatkowo otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie ogrodnik.


TERMINY:

- rekrutacja trwa od 16.04.2018 do 28.09.2018r.

- planowanie rozpoczęcie - wrzesień 2018r. - zakończenie maj 2019r.