Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej

Spacerownik urodzinowy- odc.7

22 marca, w Światowym Dniu Wody chciałabym zwrócić uwagę na obiekt, który został zgłoszony przez Szkolne Koło Turystyki do konkursu Woda na młyn polskiego rolnictwa, zorganizowanego przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, w kategorii- naturalna i sztuczna retencja.

Betonowo- ziemna zapora zbudowana była w latach 1929-1932. Poświęcenie,  nastąpiło 21 października 1933 w obecności prezydenta Ignacego Mościckiego i wojewody śląskiego Michała Grażyńskiego.

Obiekt znajduje się na terenie zespołu przyrodniczo- krajobrazowego Dolina Wapienicy znajdującego się w składzie parku krajobrazowego Beskidu Śląskiego. Zbiornik, położony na wysokości 478 m n.p.m. otoczony jest górami - Palenicą, Przykrą i Szyndzielnią. Jest ulubionym miejscem wypoczynku bielszczan.

Zbiornik i zapora od 90 lat spełniają funkcję służebną dla mieszkańców stolicy Podbeskidzia.

Zbiornik jest rezerwuarem wody dla celów konsumpcyjnych. Woda pod względem fizyko- chemicznym i bakteriologicznym odpowiada normom dla wód o I klasie czystości. Z uwagi na przeznaczenie wody nie prowadzi się tam w żadnej formie gospodarki rybackiej oraz obowiązuje zakaz uprawiania sportów wodnych a brzegi są niedostępne dla ludności.19.10.2019 roku członkowie Szkolnego Koła Turystyki odbyli wycieczkę na udostępnioną ,po raz drugi w historii, koronę zapory, podczas której mogli podziwiać wspaniałe położenie oraz konstrukcję zapory.

 

Anna Sikora