Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej

„TRADYCYJNY SAD"

logo projektu tradycyjny sad

 

Otrzymaliśmy grant na założenie mini sadu w ramach projektu !!!
Nasz szkolny zespół otrzymał grant z Fundacji  Banku Ochrony Środowiska za I etap konkursu „Tradycyjny sad". 

Przystępujemy do dalszej realizacji projektu związanego z drugim etapem konkursu - ZAKŁADAMY SAD. Jest to etap praktycznego sadowniczego działania. Po otrzymaniu grantu zakupiliśmy drzewka rekomendowanych odmian czereśni i rośliny towarzyszące. W ostatnim tygodniu kwietnia zespół posadził wybrane odmiany czereśni: Bladoróżową, Schneidera Późną, Buttnera Czerwoną oraz Morwę białą jako roślinę towarzyszącą na wybranym wcześniej terenie.
Posadzenie drzew to nie wszystko, w dalszym czasie czeka nas stała pielęgnacja aż do jesieni i w następnych latach.
Realizacja etapu II  odbywa się w terminie  od kwietnia do czerwca 2021r., po posadzeniu drzew zespół przystępuje do następnych działań w ramach realizacji projektu.
Gratulujemy uczniom i życzymy dalszych sukcesów!


 Maria Kołodziejczyk