Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej

SZKOLENIE ZAWODOWE organizowane przez KCER w Brwinowie

SZKOLENIE ZAWODOWE organizowane przez KCER w Brwinowie

W dniach 6 - 8 pażdziernika 2021r. mgr inż. G.Przystał, mgr inż. G.Kolber oraz mgr inż. J. Szczerbik uczestniczyli w seminarium na temat: Nowe strategie UE "Od pola do stołu" oraz "Na rzecz bioróżnorodności", które odbyło Instytucie Ochrony Roślin się w Poznaniu.
Tematyka wykładów dotyczyła:
- zasad produkcji ekologicznej z uwzględnieniem ochrony roślin,
- metod biologicznych w integrowanej ochronie roślin,
- wpływu czynników klimatycznych na występowanie chorób,
- możliwości ochrony upraw rolniczych przed agrofagami oraz ochrony organizmów pożytecznych.
 Bardzo interesującą częścią szkolenia były ćwiczenia terenowe zorganizowane przez pracowników Polowej Stacji Doświadczalnej IOR - PIB   w Winnej Górze. Dotyczyły one diagnostyki i zwalczania jesiennych chorób, szkodników i chwastów w uprawach roślin rolniczych.