Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej

Obchody Rocznicy Odzyskania Niepodległości

Dzień 11 listopada przypomina nam, że wolność raz zdobyta i niepodległość raz osiągnięta nie jest czymś trwałym, tylko czymś danym, co trzeba pielęgnować.

Uczniowie naszej szkoły o symbolicznej godzinie 11.11 w dniu 10 listopada zaśpiewali Mazurka Dąbrowskiego i w ten sposób włączyli się we wspólne świętowanie kolejnej rocznicy odzyskania niepodległości. Podczas  uroczystości przypomniane zostały dni 123 lat niewoli, począwszy od momentu, kiedy Polska jako niepodległe państwo przestało istnieć na mapie Europy, przez dzieje narodu polskiego w okresie zaborów, wypełnionego walką o wyzwolenie aż do dnia, w którym wzeszła jutrzenka wolności. Przekazywane treści były przeplatane patriotycznymi pieśniami oraz recytacjami wierszy, co zapewne przyczyniło się do głębszego przeżywania tych chwil.
Prezentacja multimedialna  została przygotowana przez uczniów z klasy IV TW.

 


Katarzyna Kocoń