Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej

Zbiórka darów dla dzieci na Święta Bożego Narodzenia

W grudniu w naszej szkole została przeprowadzona zbiórka słodyczy i artykułów papierniczych dla dzieci z Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Bielsku - Białej. Akcja spotkała się z dużym odzewem naszych uczniów. Ogromnie cieszy fakt, że nasi wychowankowie są wrażliwi i otwarci na potrzeby innych ludzi. Gotowi do podzielenia się z nimi tym co posiadają. W podobnych inicjatywach zawsze można na nich liczyć. Mają świadomość, że czynione dobro daje korzyść obopólną, radość zarówno obdarowanym jak i darczyńcom. Nasza szkoła współpracuje z placówką od kilkunastu lat. Pragniemy kontynuować tą współpracę  i już wspólnie planujemy spotkanie integracyjne dzieci z uczniami w plenerze na terenie ośrodka.                   

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom. Pamiętajmy sentencję ks. M. Malińskiego  "Miarą Twojego człowieczeństwa jest wielkość troski o drugiego człowieka". Wy wprowadzacie te słowa w czyn, właśnie zrobiliście krok we właściwym kierunku.

                                            
Gabriela Przystał
Renata Ślezińska - Iwanicz