Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej

RANKING LICEÓW I TECHNIKÓW PERSPEKTYWY 2022

BRĄZOWA TARCZA

 DLA ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO

IM. STANISŁAWA SZUMCA W BIELSKU-BIAŁEJ

W RANKINGU PERSPEKTYW W 2022 ROKU!

 

Ranking liceów i techników 2022 przygotowany przez wydawnictwo Perspektywy  wzbudza od wielu lat ogromne zainteresowanie uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli.

 Każdego roku setki tysięcy uczniów czeka na ten dzień, aby porównać licea i technika w całej Polsce oraz w swoim mieście. Od wyboru właściwej szkoły średniej zależy często całe dorosłe życie.

Ranking Techników uwzględnia szkoły dla młodzieży (bez szkół specjalnych i szkół dla dorosłych), w których zdawało maturę w maju 2021 roku, na arkuszach standardowych, minimum 12 maturzystów przystępujących po raz pierwszy do egzaminu, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej w technikach. W Rankingu zostały wzięte pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, egzaminy językowe na poziomie dwujęzycznym, a także wyniki wszystkich egzaminów zawodowych. Główne wskaźniki rankingowe zostały unormowane do 100, gdzie 100 otrzymała szkoła najlepsza w danym kryterium. Wyniki kolejnych szkół są odniesieniem ich wartości do wyniku najlepszej szkoły w tym kryterium.

Głównym kryterium rankingowym w klasyfikacji  techników są:
sukcesy w olimpiadach 20%
• matura – przedmioty obowiązkowe 20%
• matura – przedmioty
dodatkowe 30%
• wyniki egzaminów zawodowych 30%
.

                                                                                                                               Dorota Grabska