Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej

Dni Pola 2022

W dniu 13.06. miał miejsce wyjazd grupy uczniów naszej szkoły, pod opieką  mgr inż. Grzegorza Kolber na III Krajowe Dni Pola 2022 w Poświętnem, organizowane przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

Krajowe Dni Pola to wyjątkowe w skali kraju wydarzenie które służy upowszechnianiu i propagowaniu innowacji w rolnictwie. Zaprezentowano nowe techniki i technologie uprawy, nowe odmiany roślin, ukazano dorobek polskiej hodowli roślin i doświadczeń polowych oraz przedsięwzięcia we wdrażaniu dobrych praktyk rolniczych i rozwoju obszarów wiejskich.

Trzeci dzień Krajowych Dni Pola pod hasłem ,,Dzień Młodego Rolnika" był dedykowany właśnie młodzieży. Nasi uczniowie uczestniczyli w spotkaniu z ministrem rolnictwa Panem Henrykiem Kowalczyk, brali udział w indywidualnych konsultacjach ze specjalistami oraz odwiedzili część wystawienniczą prezentującą ciągniki ,maszyny i inne urządzenia do produkcji rolnej. Całość ubogaciła  konsumpcja i próbowanie lokalnych przysmaków przygotowanych przez regionalne Koła Gospodyń Wiejskich.