Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej

Szkoły rolnicze witają nowy rok szkolny 2022/2023

5 września 2022 r. w progach Zespołu Szkół w Golądkowie odbyła się centralna inauguracja roku szkolnego 2022/2023 szkół rolniczych prowadzonych i nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Mamy zaszczyt być w grupie 61 szkół rolniczych z całej Polski, dla których organem prowadzącym jest MRiRW. Zwyczajem jest uroczyste spotkanie w jednej ze szkół na początku września, by wspólnie wejść w nowy rok szkolny. Oprócz podniosłego charakteru spotkania, jest to też okazja do podziwiania barwnego, często w strojach regionalnych, korowodu pocztów sztandarowych ze wszystkich szkół rolniczych. Dumą napawa widok młodzieży niosącej sztandary. Mogli to stwierdzić obecni na uroczystości Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – p. Henryk Kowalczyk.

Inauguracja roku rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele pw. Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych w Winnicy.

Naszą szkołę reperentowali uczniowie z klasy 3 TW wraz z Panem Dyrektorem Stanisławem Pięta oraz opiekunem uczniów Panem Łukaszem Wojtasem. 

Łukasz Wojtas