Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej

Wycieczka przedmiotowa – wyjazd studyjny dla młodzieży w ramach realizacji programu POWER

W dniu 21.09.2022 uczniowie klasy patronażowej 4TOsp i grupa uczniów zaproszonych z innych klas, w tym klasy 2TO, 3TAK, 4TAK i 4TAKg wzięła udział w wycieczce przedmiotowej dotyczącej zagadnień rewitalizacji zieleni oraz produkcji i doboru zieleni do warunków miejskich a szczególnie produkcji, transportu i sadzenia dużych drzew. 

W wyjeździe udział wzięli wykładowcy Politechniki Krakowskiej: dr inż. Przemysław Kowalski i dr inż. arch. arch. krajobrazu Miłosz Zieliński, którzy są znani młodzieży z webinarów zrealizowanych wiosną br. Opiekunami młodzieży były mgr inż. arch. kraj. Barbara Buczek-Sztefko, mgr inż. Maria Kołodziejczyk i mgr inż. Katarzyna Kropielnicka-Łysakowska.

Pierwszym założeniem wyjazdu było zwiedzanie placu budowy na terenie Parku Włókniarzy przy placu Adama Mickiewicza, następnie Placu Wojska Polskiego a zatem obiektów będących w trakcie modernizacji i rewitalizacji prowadzonych przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego Bielska-Białej. Obydwie realizacje przedstawił młodzieży inż. Dariusz Gajny, absolwent i przyjaciel naszej szkoły, pełniący funkcję specjalisty ds. zieleni w Wydziale Gospodarki Miejskiej. Dzięki życzliwości Ogrodnika Miejskiego młodzież mogła zobaczyć aktualny etap procesu rewitalizacji założenia parkowego, sposób zabezpieczania pni drzew na terenie budowy, etap przygotowania podbudowy pod wykonanie nawierzchni mineralnej typu Hanse-Grand czy sadzenie bylin na rabatach z wykorzystaniem wiertnicy. Na Placu Wojska Polskiego uczestnicy mieli możliwość obejrzenia miejsc przygotowanych pod sadzenie drzew z wykorzystaniem systemów antykompresyjnych wyposażonych w systemy napowietrzające i instalacje pod montaż oświetlenia do podświetlenia koron drzew, jak i powstającej nawierzchni z elementów kamiennych wraz z liniowym systemem odwadniającym, mającym gromadzić wodę opadową w podziemnych zbiornikach a przeznaczoną do podlewania drzew.

Drugim punktem wyjazdu było zwiedzanie Szkółki drzew i krzewów Danuty i Józefa Puzoń w Ustroniu, pod kątem przeglądu roślin ozdobnych a szczególnie dużych drzew do zagospodarowywania zieleni miejskiej, jak i narzędzi i sprzętów stosowanych w produkcji szkółkarskiej. Właściciel szkółki Pan Józef Puzoń, ogrodnik w drugim pokoleniu i wielki pasjonat roślin a także absolwent bielskiego Ogrodnika opowiedział o historii szkółki i obecnych kierunkach jej rozwoju. Zaprezentował młodzieży działanie specjalistycznych maszyn do wykopywania, transportu i pielęgnacji dużych drzew i wieloletnie założenia szkółkarskie. W trakcie zwiedzania gospodarstwa młodzież miała możliwość rozpoznawania licznych gatunków drzew i ich odmian, obserwacji pokroju i innych cech plastycznych roślin drzewiastych w różnym wieku. Najstarszymi egzemplarzami sprzedawanymi w szkółce Puzoń są 18-letnie drzewa, przeznaczone m.in. do uprawy w miastach i na terenach rekultywacyjnych.

 

 

 

Katarzyna Kropielnicka-Łysakowska