Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej

Szkolenie zawodowe

W dniach 22-24.02.2023 w Leśnym Zakładzie SGGW Arboretum w Rogowie odbyło się seminarium dla nauczycieli ogrodnictwa i architektury krajobrazu dotyczące wybranych zagadnień gospodarki drzewostanem i produkcji drzew i krzewów. Wzięły w nim udział mgr inż. Maria Kołodziejczyk i mgr inż. Katarzyna Kropielnicka- Łysakowska. Szkolenie obejmowało wykłady związane z tematyką rozmnażania generatywnego drzew i krzewów, inwentaryzacji zieleni, w tym wykorzystania oprogramowania QGIS do opracowywania dokumentacji dendrologicznej, diagnozowania stanu fitosanitarnego drzew i oceny zagrożeń, aplikacji do rozpoznawania drzew i krzewów a także rozpoznawania gatunków drzew w Ksylotece (Bibliotece drewna). W ostatnim dniu szkolenia uczestnicy wzięli udział w warsztatach terenowych dotyczących rozpoznawania drzew i krzewów w stanie bezlistnym, prowadzonych przez kierownika ośrodka mgr inż. Piotra Banaszczaka.

Arboretum Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego to jeden z największych tego typu ogrodów w Polsce. Jest jednostką organizacyjną Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Rogowie. Położony jest w przerzedzonym lesie i ma charakter parku leśnego. Na jego obszarze znajdują się jedne z najbogatszych i najciekawszych kolekcji drzew i krzewów pochodzących z całej strefy klimatu umiarkowanego. Całości dopełniają leśne powierzchnie doświadczalne z obcymi gatunkami drzew leśnych i alpinarium.     (https://arboretum.sggw.edu.pl)

Katarzyna Kropielnicka - Łysakowska