Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej

Pop-Art. Inspiracje sztuką

Zapraszamy do biblioteki szkolnej na wystawę portretów wykonanych na zajęciach plastyki przez uczniów klas pierwszych stylu Pop-Art.

Pop‑art jest kierunkiem artystycznym występującym w sztuce od połowy lat 50. XX wieku. Dzieła tego gatunku tworzyli artyści w wielu krajach, jednak zapoczątkowali go Brytyjczycy. Od lat 60. pop‑art dynamicznie rozwijał się w Stanach Zjednoczonych i obecny jest w sztuce do dzisiaj.

 

 

Tomasz Bednarek

403 Forbidden

Forbidden

You don't have permission to access this resource.Server unable to read htaccess file, denying access to be safe