Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej

Akcja „Gorączka Złota”

W maju i czerwcu w naszej szkole będzie „Gorączka Złota”

Szkolne koło PCK rozpoczyna akcję „Gorączka Złota”

W maju i czerwcu będziemy zbierać monety o nominale 1 gr, 2 gr i 5 gr

a pozyskane datki zostaną przekazane do Oddziału PCK w Bielsku-Białej

na dofinansowanie wypoczynku dzieci z rodzin potrzebujących pomocy materialnej.

Skrzynka do której będzie można wrzucać „złote” monety

będzie obok sklepiku szkolnego w trakcie przerwy w godz. 12:10-12:25

 

Laskowski Wincenty