Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej

Narodowe Czytanie 2023 - "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej w Ogrodniku

Wzorem ubiegłych lat uczniowie naszej szkoły wzięli aktywny udział w akcji „Narodowe Czytanie”. 

Pod opieką Pani Katarzyny Kocoń, Pani Anny Świstak, Pani Doroty Pieronek oraz Pana Tomasza Bednarka-bibliotekarza, uczniowie pięknie czytali tekst Elizy Orzeszkowej pt: „Nad Niemnem”.

Zainicjowana w 2012 roku przez Prezydenta RP akcja "NARODOWE CZYTANIE" odbyło  się w tym roku już po raz 12.
Coroczne wspólne czytanie wybranej lektury podkreśla  bogactwo naszego kulturowego dziedzictwa.

Ogrodnik od kilku już lat bierze udział w tym ogólnonarodowym czytelniczym spotkaniu promującym dorobek literacki naszego kraju.


 

 Tomasz Bednarek