Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej

Jubileusz 95-lecia „Ogrodnika”

Mija 95 lat od momentu, gdy 17 września 1928 roku w ówczesnej Białej Krakowskiej otwarto Trzyletnią Średnią Szkołę Ogrodniczą. I choć od tego czasu szkoła wielokrotnie zmieniała nazwę, to jednak - nigdy nie utraciła swojego dawnego charakteru.

Zespół Szkół z bogatą historią, tradycją a także licznymi osiągnięcia dydaktycznymi znany jest w całym regionie. Jest to szkoła z przyjaznym dla uczniów i pedagogów klimatem, jest miejscem łączącym kilka pokoleń ludzi – nauczycieli, pracowników, uczniów oraz absolwentów.
I choć przez 95 lat szkoła bardzo się zmieniała -powstało nowoczesne zaplecze dydaktyczne, nastąpiła modernizacja szkoły, budynku mechanizacji rolnictwa i w części warsztatów szkolnych, to nadal najważniejszy jest młody człowiek, który wkracza w szacowne w mury „Ogrodnika”.
Społeczność szkolna pamięta i przekazuje tradycję młodemu pokoleniu o Tych co ją tworzyli, kształtowali i w dniu dzisiejszym prowadzą i rozwijają. Z poszanowaniem i pamięcią o przeszłości chcemy aktywnie przystosowywać się do zmieniających się warunków, odpowiadać na nowe wyzwania rzeczywistości i pełnić swoją misję w środowisku.
Z okazji 95-lecia życzymy naszej Jubilatce wielu wspaniałych lat, niech kwitnie i rozwija się, służy wielu pokoleniom, niech poprzez naukę i pracę wydaje dobre owoce.
Jako społeczność szkolna w dniu 18 września uczcimy Jubileusz 95-lecia Szkoły poprzez organizację Uroczystej Akademii i audycji, okolicznościowej wystawy poświęconej historii szkoły oraz sentymentalnym spotkaniu z dyrektorami, nauczycielami i pracownikami szkoły.

Krystyna Janik-Chrapusta