Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej

Uczniowie klas: IV TAK, III TAK, II TO na wycieczce w Łodzi oraz Rogowie

W dniach 23 - 24 października 2023r, uczniowie klas:  IV TAK, III TAK, II TO odwiedzili  Łódź oraz Rogów. Opiekunami  były wychowawczynie tych klas: K.Kropielnicka-Łysakowska, A. Hereda, M.Kołodziejczyk.  Celem wycieczki było zwiedzanie Orientalium i zoo w Łodzi, spacer po mieście. Warsztaty w muzeum lasu i drewna w Rogowie. Zapoznanie z kolekcją roślin ozdobnych arboretum w Rogowie. Integracja klasowa i międzyklasowa. 

Orientarium w Łodzi to najnowocześniejszy kompleks prezentujący faunę i florę Azji Południowo-Wschodniej. Największy słoń indyjski w Europie, rekordowych rozmiarów krokodyl gawialowy, krytycznie zagrożone w naturze orangutany sumatrzańskie oraz podwodny tunel, z którego podziwiać można przepływające nad głowami rekiny i płaszczki – to tylko część atrakcji, które można podziwiać w obiekcie.
Na dnie największego basenu Orientarium umieszczono replikę samolotu Mitsubishi J2M - myśliwca marynarki japońskiej z okresu II wojny światowej.
Muzeum Lasu i Drewna w Rogowie – działa w ramach Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a jej siedzibą są pomieszczenia Leśnego Zakładu Doświadczalnego. W muzeum znajduje się ponad 300 okazów spreparowanych ptaków i ponad 50 spreparowanych ssaków pochodzących z różnych obszarów Polski, zamieszkujących różne środowiska. Ponadto zobaczyliśmy: bogaty zbiór szyszek z całego świata, ekspozycje grzybów nadrzewnych, kolekcje owadów polskich i tropikalnych, ksylotekę – “drzewna biblioteka” – kolekcja próbek różnych gatunków drewna, kolekcje jaj i gniazd ptasich, kości zwierząt, poroża.
Arboretum Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego to jeden z największych tego typu ogrodów w Polsce, powstało w 1923 roku. Jest jednostką organizacyjną Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Rogowie, w skład którego wchodzi także Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, Nadleśnictwo Rogów oraz gospodarstwo szkółkarskie. Położony jest w dawnym siedlisku leśnym i ma charakter parku leśnego. Na jego obszarze znajdują się jedne z najbogatszych i najciekawszych kolekcji drzew i krzewów Europy Środkowo-Wschodniej. Całości dopełniają leśne powierzchnie doświadczalne z obcymi gatunkami drzew leśnych i alpinarium.
Arboretum w Rogowie należy do grupy najcenniejszych, najbogatszych w gatunki i odmiany drzew i krzewów tego typu ogrodów w Europie.
Październik to pora przebarwiania klonów, których w arboretum jest dużo, są tu również oczary, kaliny, trzmieliny ozdobne również z owoców. Widoki piękne jak w bajce.

M.Kołodziejczyk