Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej

Nowa jakość szkolnictwa zawodowego - Branżowe Centra Umiejętności

W dniu 25 października Wicewojewoda śląski Robert Magdziarz wraz ze Śląskim Wicekuratorem Oświaty Jackiem Szczotką Kuratorium Oświaty w Katowicach wręczyli okolicznościowe czeki na utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowych Centrów Umiejętności w województwie śląskim. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku - Białej otrzymał promesę o wartości 10 536 272,44 zł.

O korzyściach wynikających z nowej jakości szkolnictwa zawodowego w Polsce mówił podczas spotkania wicewojewoda Robert Magdziarz. To wsparcie finansowe pomoże Państwu stworzyć takie możliwości kształcenia młodzieży, które będą związane z przemysłem, czy zakładami produkcyjnymi działającymi na Waszym terenie - powiedział.

Promesę o wartości 10 536 272,44 zł odebrał dyrektor Stanisław Pięta z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bielsku-Białej na Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie ogrodnictwo w Bielsku-Białej.

Promesę o wartości 16 000 000,00 zł odebrała dyrektor Simona Smugowska z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie na Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu motoryzacyjnego w Jaworznie.

Promesę o wartości 11 000 000,00 zł odebrał dyrektor Piotr Tokarz z Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku na Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie górnictwo podziemne i przeróbka węgla kamiennego w Rybniku.

Promesę o wartości 9 795 687,94 zł odebrała dyrektor Elżbieta Czernik z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu na Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie moda w Sosnowcu.

Promesę o wartości 10 000 000 zł odebrała dyrektor Beata Szemraj z Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu na Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie instalacje sanitarne, grzewcze i gazowe w Żywcu.

Życzymy owocnej współpracy oraz wielu sukcesów!