Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej

Zapraszamy na wspaniałą: "Wystawę zielników"

Od 6 listopada br. w bibliotece szkolnej można obejrzeć wystawę zielników.  Zielniki przygotowali uczniowie klas pierwszych i drugich BSI oraz Technikum Ogrodniczego. 

Celem działań było rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań ogrodniczych , kształtowanie umiejętności rozpoznawania gatunków roślin w oparciu o ich cechy morfologiczne.  W prezentowanych zielnikach możemy oglądać rośliny sadownicze drzew i krzewów oraz chwasty.

Jesienią uczniowie przygotowywali materiały do zielników - zbierali , suszyli, rozpoznawali i opisywali wybrane rośliny zapoznając się z systematyką roślin oraz botaniczną nomenklaturą polską i łacińską. Każdej prezentowanej roślinie towarzyszy nazwa polska , łacińska i krótki opis. Rozpoznając rośliny uczniowie ćwiczyli posługiwanie się profesjonalnymi kluczami do oznaczania roślin, atlasami drzew , krzewów, kwiatów, ziół i traw.

Zapraszamy do oglądania i zachwycania się!

 

Tomasz Bednarek,  Kołodziejczyk Maria