Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej

Śladami Nauki Polskiej

Uczennicy klasy 1 TW b - ZUZANNIE SZYMLA- gratulujemy serdecznie zdobycia II miejsca w etapie rejonowym konkursu- Śladami Osiągnięć Polskiej Nauki- zorganizowanego przez RODN WOM w Bielsku- Białej.

W trakcie konkursowych zmagań Zuzanna wykazała się dużą wiedzą o życiu i pracy Władysława Grabskiego- autora reformy walutowej oraz umiejętnością logicznego myślenia, którą konkurs promował.

 

Laureatka konkursu odebrała pamiątkowy dyplom oraz nagrodę z rąk dyrektora Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Bielsku- Białej Władysława Mąsiora, który zwycięzcom konkursu i ich opiekunom przybliżył ciekawą historię budynku przy ul. Legionów, który obecnie jest siedzibą WOM a powołany do życia został staraniem Adama Asnyka jako pierwsza szkoła ludowa w Białej.

 

Główna organizatorka konkursu p. Barbara Michałek-Piernik zaprosiła do udziału w kolejnym roku szkolnym w III edycji konkursu z okazji Dnia Nauki Polskiej, która będzie poświęcona życiu i działalności Marii Skłodowskiej- Curie oraz zjawisku promieniotwórczości.

                                                                                 Anna Sikora