Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej

Wycieczka zawodowa do Sadowniczego Zakładu Doświadczalnego Brzezna k. Nowego Sącza

W środę 29 maja 2024r., uczniowie klas technikum ogrodniczego IIIto, II to i I tob byli na wycieczce zawodowej w Sadowniczym Zakładzie Doświadczalnym w Brzeznej.

Podstawowym zadaniem Zakładu jest wspieranie rozwoju sadownictwa w rejonie podgórskim poprzez prowadzenie badań naukowych, upowszechnianie wiedzy sadowniczej, wprowadzanie do uprawy mniej znanych gatunków roślin jagodowych, produkcję elitarnego materiału szkółkarskiego oraz hodowlę nowych odmian malin i jeżyn.

Opiekunami byli nauczyciele przedmiotów zawodowych: K. Kropielnicka-Łysakowska, Ł. Wojtas, M. Kołodziejczyk. Celem wycieczki było poszerzenie wiedzy w zakresie sadownictwa i szkółkarstwa, z zakresu prowadzenia badań naukowych i upowszechniania wiedzy sadowniczej, produkcji elitarnego materiału szkółkarskiego, hodowli nowych odmian malin i jeżyn. Wprowadzanie do uprawy mniej znanych gatunków roślin jagodowych takich jak: świdośliwa, jagoda kamczacka, dereń jadalny, cytryniec chiński. Produkcja sadzonek malin i jeżyn metodą in-vitro. Podczas wizyty w instytucie uczniowie zobaczyli etapy produkcji roślin in vitro, sad doświadczalny jabłoni, grusz, czereśni, uprawę 40 - letnią borówki amerykańskiej, plantacje doświadczalne jagody kamczackiej, derenia jadalnego, jeżyny, aktinidii, cytryńca chińskiego, mateczniki truskawek i malin, różne sposoby produkcji sadzonek truskawek i organizację sprzedaży roślin.

Warunki pogodowe były dobre, z sadu doświadczalnego widoczny piękny Beskid Sądecki, Nowy Sącz i Stary Sącz. W czasie wolnym na rynku Nowego Sącza odpoczęliśmy aby ruszyć w drogę powrotną do Bielska-Białej.

Maria Kołodziejczyk