Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej

Spacerownik urodzinowy- odc.4

Grodzisko

Pierwszą średniowieczną osadą na terenie Bielska- Białej było grodzisko w Starym Bielsku, założone na szlaku handlowym wiodącym z Krakowa do Czech pod koniec XII wieku.

Osada  była silnie ufortyfikowana – otaczały ją podwójne wały drewniano-ziemne rozdzielone fosą oraz szerokie palisady. Podczas badań archeologicznych przeprowadzonych w latach 30. i 70. XX w. odkryto chaty mieszkalne, zabudowania gospodarcze, majdan, fragmenty bruku kamiennego, studnie i dymarki. Znaleziska te wskazują, że osadę zamieszkiwali rolnicy i rzemieślnicy – hutnicy rudy darniowej, kowale, cieśle i prządki.  W 1400 roku grodzisko zostało doszczętnie zniszczone przez pożar.

Obecnie w miejscu grodziska możemy oglądać łąkę i puszczając wodze fantazji wyobrazić  sobie życie w średniowiecznej osadzie.

 

Anna Sikora