Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej

Prezentacja multimedialna - Zimowe Igrzyska Olimpijskie Od Chamonix do Pekinu 2022

Uczniowie naszej szkoły w ramach lekcji wf wykonywali Prezentacje multimedialne - Zimowe Igrzyska Olimpijskie Od Chamonix do Pekinu 2022.  Poniżej prezentujemy ciekawe prace dwóch uczennic  klasy 1TAK Gabrieli Bojdys oraz 1TW Martyny Kruczek. 

docs.google.com/presentation/d/11Wgs756UeDeFUNcx1oL86v8gm0SxfNnBOGeXTGs7nvc/edit

https://docs.google.com/presentation/d/1suj0kCUtU4ojZWn1W1IMiTxf0SN_dG7z/edit?usp=sharing&ouid=100528874666656226809&rtpof=true&sd=true

Mariusz Gąsiorek