Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej

Bielsko- Biała chroni klimat

Wczoraj w naszych murach gościliśmy pana operatora, który dokumentował działania szkoły przyczyniające się do ochrony klimatu. Nasza szkoła, pełna dobrej energii, od pierwszej edycji aktywnie uczestniczy w kampanii promocyjno- edukacyjnej ,,Bielsko- Biała chroni klimat”, w konkursach ,,szanuj energię, chroń klimat”, współtworzy Beskidzki Festiwal Dobrej Energii. Na początku współpracy z Urzędem Miasta powołano do życia szkolny zespół d/s energii, który dokonał wstępnego przeglądu energetycznego szkoły pod względem natężenia oświetlenia i temperatury, okleił szkołę naklejkami uświadamiającymi konieczność oszczędzania i dbał o bezinwestycyjne oszczędzania energii i wody. Kilka lat temu, po uzyskaniu środków z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi udało się wykonać wiele inwestycji, które mają wpływ na ochronę klimatu: dokonano termomodernizacji budynku szkoły wymieniono tradycyjne oświetlenie na oświetlenie ledowe zainstalowano zawory termostatyczne na grzejnikach na dachu szkoły i pracowni produkcyjnej zainstalowano panele fotowoltaiczne na terenie szkolnego gospodarstwa zamontowano pompę ciepła. Z poczynionych inwestycji bardzo się cieszymy ale nie zapominamy o edukacji proekologicznej i prostych zachowaniach proklimatycznych - dbamy o wyłączanie zbędnego oświetlenia, prawidłową temperaturę w salach lekcyjnych, zakręcanie wody a przede wszystkim kolejnym pokoleniom - ogrodników, architektów krajobrazu i techników weterynarii zaszczepiamy miłość do roślin, które są ważnym ogniwem w grze o dobry klimat sprzyjający życiu człowieka.

Anna Sikora

403 Forbidden

Forbidden

You don't have permission to access this resource.Server unable to read htaccess file, denying access to be safe