Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej

Ekologiczne zasady

W szkoleniu prowadzonym przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego oddział w Bielsku-Białej poruszone zostały kwestie prowadzenia gospodarstwa ekologicznego, produktów ekologicznych, dofinasowania do produkcji warzyw i owoców metodami ekologicznymi oraz ich rynków zbytów.

Prowadzenie ekologicznego gospodarstwa oznacza przestrzeganie zasad, przepisów i wymogów rolnictwa ekologicznego. Każdy, kto chce zostać rolnikiem, ogrodnikiem ekologicznym, powinien sprawdzić, czy zna niezbędne przepisy prawne, aby mieć pełną świadomość swoich obowiązków.   Wszyscy producenci żywności, przetwórcy lub handlowcy, którzy chcą wprowadzać do obrotu swoją żywność jako produkty ekologiczne, muszą być zarejestrowani w agencji kontroli lub organie kontrolnym.

Aby zostać rolnikiem ekologicznym, należy poddać się certyfikacji przez organ kontrolny.

Wiąże się to z coroczną inspekcją i szeregiem kontroli mających na celu zapewnienie zgodności z przepisami dotyczącymi produkcji ekologicznej. Każde gospodarstwo, które chce produkować w sposób ekologiczny, musi przejść proces zwany „przekształceniem”. Podczas tego procesu należy stosować metody produkcji ekologicznej. Długość okresu przekształcenia zależy od rodzaju wytwarzanego produktu ekologicznego i przykładowo wynosi 3 lat w przypadku sadów z wieloletnimi owocami miękkimi, owocami z drzew i winogronami.

Okres przekształcenia może być dla gospodarstw przechodzących na uprawy ekologiczne trudny. Dzieje się tak dlatego, że metody ekologiczne często skutkują niższymi plonami i wyższymi kosztami ich produkcji. Z tego względu, aby pomóc gospodarstwom przechodzącym na produkcję ekologiczną w rozpoczęciu działalności, Unia Europejska i kraje UE oferują różne środki wsparcia.

Szkolenie przybliżyło szereg zagadnień dotyczących produkcji ekologicznej z pominięcie procesu chemizacji. Produkcja ekologiczna chroni zasoby naturalne przyrody i uczy stwarzania warunków produkcji zgodnych z otoczeniem.

                                                                                               Krystyna Janik-Chrapusta

Pliki do pobrania