Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej

AKCJA POTRZEBUJĄCYCH Z UKRAINY

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w kolejną akcję niesienia pomocy dla potrzebujących na Ukrainie.
Wszystkie dary zostały przekazane do Centrum Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej.
Dobro zawsze wraca.
Na Was zawsze można liczyć.

Szkolne Koło Caritas