Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej

I i III MIEJSCE NASZYCH UCZNIÓW W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE JĘZYKOWYM

W dniu 3 czerwca br. odbył się finałowy etap I Ogólnopolskiego Konkursu Języków Obcych dla uczniów Sieci Szkół Rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ,,Bożkowskie Potyczki Językowe” 2022 pod Patronatem Honorowym Wiceprezesa Rady Ministrów.

Do I etapu przystąpiło 400 uczniów z języka angielskiego i 100 z języka niemieckiego z całej Polski. Etap szkolny obejmował test leksykalno-gramatyczny. Ostatecznie do etapu ogólnopolskiego zakwalifikowały się dwie uczennice: z języka angielskiego i języka niemieckiego.
Etap ogólnopolski odbywający się w nowo przyjętej przez Ministra Rolnictwa szkole w Bożkowie przebiegł również dwustopniowo: w części pisemnej i ustnej. Najwyższą ilość punktów z języka angielskiego ze wszystkich Szkół Rolniczych uzyskała uczennica klasy 1 TO Justyna Galant, III miejsce z języka niemieckiego zajęła uczennica 1 TW Oliwia Ziębińska.
Była to I edycja, ale w kolejnych latach odbędą się następne, więc zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie językowym.  

Katarzyna Hofman-Kępys i Monika Wójcicka