Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej

Seminarium nauczycielskie

W dniach 22-24 czerwca odbyło się seminarium dla nauczycieli Sieci Szkół Rolniczych ,, Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju turystyki i rekreacji na przykładzie regionów Suwalszczyzny i Wileńszczyzny”zorganizowane przez Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie. W programie szkolenia było zwiedzanie Muzeum Okręgowego w Suwałkach, Pokamedulskiego Klasztoru w Wigrach,Druskienników oraz zajęcia na terenie Wigierskiego Parku Narodowego. Wigierski PN jest jednym z największych spośród 23 parków narodowych w Polsce. Istnieje od 1989 roku.Jest położony na skraju Puszczy Augustowskiej, na terenie Pojezierza Litewskiego. Liczy 42 polodowcowe jeziora,na czele z jednym z największych w Polsce- jeziorem Wigry.Park zamieszkują liczne gatunki roślin(75 taksonów chronionych) i zwierząt ( szczególnej ochronie podlegają ryby i bobry). Podczas zajęć terenowych uczestnicy seminarium badali stan czystości wód jeziora Wigry i jeziorka oligotroficznego Suchar Wielki na podstawie składu gatunkowego wodnej fauny. Zakwaterowanie znaleźliśmy w internacie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Suwałkach. Siostrzana szkoła,pod dyrekcją niezmiernie gościnnej Pani Dyrektor Jolanty Nikścin kształci w zawodach:technik żywienia i usług gastronomicznych,technik rolnik,technik architektury krajobrazu,technik mechanizacji rolnictwa i agrotechniki, technik weterynarii,,kucharz,mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych.

Anna Sikora, uczestniczka

403 Forbidden

Forbidden

You don't have permission to access this resource.Server unable to read htaccess file, denying access to be safe