Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej

Wieczornica patriotyczna

W wigilię 11 Listopada w gościnnych progach Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. S. Szumca w Bielsku- Białej mieszkańcy miasta  oraz przedstawiciele społeczności szkolnej( dyrekcja, nauczyciele, rodzice,absolwenci i uczniowie) spotkali się na wieczornicy patriotycznej.

Utworzono wielopokoleniowy chór i wspólnie, gromko odśpiewano polskie pieśni narodowe. Chór zasilili znamienici goście -m.in. Wiceprzewodniczący Rady Miasta p. Piotr Ryszka,bielscy radni- p.Roman Matyja,p. Marcin Litwin, dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Bielsku- Białej p. Tomasz Kowalik, p.Stefan Haczek ze Śląskiej Izby Rolniczej.

Uczestnikom spotkania przybliżono historię miast Białej i Bielska  w drodze do niepodległości. Zaakcentowano działalność Domu Polskiego, którego 120-rocznicę powołania do życia obchodzimy w bieżącym roku.

Wieczór z pieśnią patriotyczną był dla uczestników spotkania dobrym preludium do radosnego świętowania Dnia Niepodległości.

 

Za organizację wieczornicy serdecznie dziękuję- Emilii Bury, Zuzannie Sabudzie, Rozalii Sadlik, Lenie Janikowskiej,Amelii Biernatek, Julii Przeczek,Zuzannie Bartkiewicz,Zofii Chuchale oraz Dawidowi Dobija.

Za uświetnienie uroczystości śpiewem dziękuję absolwentom- Martynie Szczotce i Szymonowi Błotko .Za napisanie z okazji wieczornicy wiersza pt:,, Kokarda narodowa” i jego przedstawienie-  p. Ryszardowi Czulakowi( absolwent 1985)

 

Anna Sikora.KOKARDA NARODOWA

Wpięła mi LUBA w  rogatywkę 

Kokardę Narodową 

Rozetę o barwach biało-czerwonych

 

Ze wstążki do włosów zrobioną 

Bym barwy polskości promował 

Bym polskość uszanował 

 

W bój pójdę z Nią dumnie 

W bój pójdę z godnością 

Bez strachu i lęku w mej duszy

 

Z Kokardą w mej czapce przypiętą 

By symbol polskości zachować

By polskość uszanować 

 

A gdybym w boju poległ 

Gdy śmierć  zajrzy w me oczy 

To wtenczas  serce mi rzeknie 

 

Z Kokardą umrzeć Ci  lepiej 

By polskość w symbolach zachować 

By polskość uszanować 

 

Gdy w grobie złożony  będę 

W mundurze z Kokardą w klapie

Tak dumnie i tak z godnością 

 

Z Kokardą   pójdę w zaświaty

By symbol polskości zachować 

By polskość uszanować 

 

I nietakt dzisiejszej młodzieży 

Kokardę zwać kotylionem 

I niesmak dla dawnych żołnierzy 

By symbol patriotyczny 

K O K A R D Ę użyć w zabawie karnawałowej 

          

                

11.11.2022

 

    Ps. Tadeusz Kościuszko przeniósł 

        Kokardę Narodową na ziemie 

    amerykańską i co zrobili "tubylcy".?

Stworzyli na podobieństwo naszej, 

   swoją trójbarwną.... 

      biało - czerwono - błękitną 

i nadali Jej konstytucyjnie godność 

     Sztandarów i Flagi  USA. 

 

                                                                                     Ryszard Czulak