Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej

Wianki adwentowe

Wieniec adwentowy jest pierwszą oznaką nadchodzących Świąt i często pierwszą świąteczną ozdobą, jaka gości w naszych domach. Tradycyjny wieniec adwentowy przygotowuje się 4 tygodnie przed Bożym Narodzeniem.

Historia wieńca adwentowego sięga 1839 roku i zaczyna się od Johanna Hinricha Wicherna, niemieckiego pastora i teologa, który prowadził świetlicę dla sierot w Hamburgu. By umilić dzieciom czas oczekiwania na Boże Narodzenie oraz wzbogacić wystrój świetlicy, w pomieszczeniu zawiesił duże drewniane koło i umieścił na nim 24 świece adwentowe. W pierwszą niedzielę adwentu wspólnie z dziećmi zapalił pierwszą świecę. Każdego kolejnego dnia aż do Bożego Narodzenia, gromadząc się przy modlitwie, zapalali kolejne płomienie. Tradycja ta pozostała żywa do dziś,  zapalamy 4 świece, po jednej w każdą niedzielę adwentu.

Obecnie wieniec adwentowy niekoniecznie ma formę koła, wprowadza się też więcej świec, wielokrotność liczby cztery czyli : 8,12,16,24 Wieniec można powiesić lub położyć.

W roku 2022 pierwszą świecę zapalamy 27 listopada .

Prace wykonali uczniowie z klasy I TO na zajęciach kółka florystycznego.

                                                                                                              dG