Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej

Zajęcia integracyjne

Podczas zastępstw pedagog prowadzi zajęcia dla uczniów: integracja, zajęcia podnoszące samoocenę, zajęcia z zakresu komunikacji, asertywności.