Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej

Moja szkoła i jej historia

Konkurs szkolny: Moja szkoła i jej historia - Jubileusz 90-lecia ZSO w Bielsku-Białej.

Dyrekcja i grono pedagogiczne Zespołu Szkół Ogrodniczych organizuje konkurs wiedzy i plastyczny  z okazji Jubileuszu 90-lecia szkoły
Celem konkursu jest przybliżenie i upowszechnienie wiedzy o historii szkoły wśród uczniów.
Konkurs skierowany jest do uczniów szkoły i jest organizowany w dwóch formach: indywidualnej i polega na rozwiązaniu testu pt. "Moja szkoła i jej historia - Jubileusz 90-lecia Zespołu Szkół Ogrodniczych", oraz w formie grupowej dla klas i polega na wykonaniu plakatu pt. "Moja szkoła i jej historia".
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zawarte są w regulaminie.