Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej

Lekcje z pedagogiem

Uczniowie nz zajęciach z pedagogiem mają możliwość wypowiedzenia się na temat mocnych i słabych stron szkoły, co im się podoba, a co należy zmienić.

Edyta Chmura