Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej

"TRADYCYJNY SAD" - ogólnopolski projekt edukacyjny organizowany przez Fundację Banku Ochrony Środowiska.

Projekt skierowany jest do wszystkich szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Realizowany jest w formie międzyszkolnej rywalizacji zespołowej.
Celem  jest zachowanie różnorodności biologicznej Polski i zdrowie społeczeństwa oraz szeroko pojęta edukacja – nie tylko na temat tradycyjnych odmian, ale również ekologicznego sposobu pielęgnacji drzew niepowodującej negatywnego wpływu na środowisko.  Projekt ma za zadanie zwiększenie zasobów genetycznych drzew starych odmian grusz.

Polega na poznaniu sadowniczego dziedzictwa polskich ziem i restytucji starych odmian drzew w formie mini sadu składającego się z co najmniej 5 drzew sadzonych swobodnie na ogólnodostępnym terenie. W projekcie kładzie się nacisk na prowadzenie sadu w sposób naturalny tj. z doborem odpornych odmian dostosowanych do polskich warunków oraz zastosowaniem takiego sposobu ochrony roślin, który nie szkodzi środowisku.
My jako szkoła ogrodnicza przyłączamy  się do projektu, który składa się z trzech etapów.  Zespół tworzą uczniowie z różnych klas technikum ogrodniczego i zasadniczej szkoły ogrodniczej,  w różnych przedziałach wiekowych, ale mimo to łączy ich zapał do pracy.
Zespół jest  pozytywnie nastawiony  do przydzielanych im  zadań i z zaangażowaniem je wypełnia.
Nasz zespół składa się z:

  • Kamila Krzymianowska - szef zespołu

Mateusz Binda
Natalia Skrudlik
Oliwia Stec
Robert Ryszka
Kinga Hałas
Wiktoria Prochownik
Maria Kołodziejczyk—opiekun zespołu

Do tej pory wykonaliśmy logo zespołu, projekt, dokonaliśmy wyboru terenu pod sad - jest to szkolne arboretum dostępne dla wszystkich,  i odmian grusz. Pracujemy nad dalszymi zadaniami związanymi z pierwszym etapem konkursu.
Chcemy zachęcać społeczność naszego miasta i naszej szkoły do uprawy starych odmian drzew owocowych, często zapomnianych, ale również smacznych.


                                    Maria Kołodziejczyk