Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej

43-300 Bielsko-Biała, ul. Akademii Umiejętności 1
SZKOŁA RESORTOWA, tel. 33 8141449 
e-mail: sekretariat@ogrodnik-bielsko.edu.pl

PROCEDURY PRZECIWEPIDEMICZNE   PLATFORMA ZAKUPOWA
Przejdź do strony głównej

, 26 września 2021

Wykonanie II etapu termomodernizacji i hydroizolacji budynku szkoły oraz sali gimnastycznej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku - Białej (znak sprawy: 2/RB/2020/PN)

postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5 350 000 euro

Metryczka

Wytworzono:2020-05-14 11:44przez:
Opublikowano:2020-05-14 00:00przez: wojcika
Podmiot udostępniający: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej
Odwiedziny:1213

  • Brak wpisów.