Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej

43-300 Bielsko-Biała, ul. Akademii Umiejętności 1
SZKOŁA RESORTOWA, tel. 33 8141449 
e-mail: sekretariat@ogrodnik-bielsko.edu.pl

Przejdź do strony głównej

Czwartek, 23 marca 2023

Wykonanie robót budowlanych na rzecz Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku – Białej polegających na remoncie miejsc postojowych przy budynku warsztatów mechanizacji oraz remoncie części starego ogrodzenia.

(znak sprawy: 4/RB/2020/PN)

postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5 350 000 euro

Metryczka

Wytworzono:2020-10-27 16:37przez: wojcika
Opublikowano:2020-10-27 16:37przez: wojcika
Podmiot udostępniający: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej
Odwiedziny:1980

  • Brak wpisów.