Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej

43-300 Bielsko-Biała, ul. Akademii Umiejętności 1
SZKOŁA RESORTOWA, tel. 33 8141449 
e-mail: sekretariat@ogrodnik-bielsko.edu.pl

 

>KIERUNKI I REKRUTACJA<

 

Przejdź do strony głównej

Poniedziałek, 20 maja 2024

Remont szklarni dydaktycznej wraz z przyległymi pomieszczeniami mieszczącej się na terenie warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku – Białej (znak sprawy:5/RB/2020/PN)

postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5 350 000 euro

Metryczka

Wytworzono:2020-11-16 16:36przez: wojcika
Opublikowano:2020-11-16 16:36przez: wojcika
Podmiot udostępniający: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej
Odwiedziny:2606

  • Brak wpisów.